Όροι διαγωνισμού: Womanidol loves Beautiful Christmas!

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ONLINE ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «WOMANIDOL» (εφεξής  η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ηπείρου, αρ. 4, Τ.Κ. 17563, με Α.Φ.Μ.053519106, ΔΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμό») με τίτλο: “WOMANIDOL LOVES  BEAUTIFUL CHRISTMAS!”.

Η ενέργεια θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.womanidol.gr, καθώς και στη σελίδα της στο Facebook.


Δωροθέτης του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία GINKO ΕΠΕ, η οποία θα παρέχει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους Νικητές.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»), είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να γνωρίζει τους αναλυτικούς όρους, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.womanidol.com, καθώς και στη σελίδα της στο Facebook.


Η Διοργανώτρια, κατόπιν συνεννόησης και με τον δωροθέτη, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να αναβάλλει, ματαιώνει, ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις.

Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανάρτηση των νεότερων όρων στον διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας, www.womanidol.com, καθώς και στη σελίδα της στο Facebook με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση και θα ισχύουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή τους στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για τη χρήση των δώρων ή με αφορμή τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, μετά την παράδοση των δώρων στους Νικητές.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο διαδίκτυο, www.womanidol.com, καθώς και στη σελίδα της στο Facebook.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30  μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 16:00 μ.μ. (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού») Σε περίπτωση, δε, που η παραπάνω Ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα της, www.womanidol.gr., καθώς και στη σελίδα της στο Facebook., η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι χρήστες του διαδικτύου. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό παρ. 1. Συμμετοχές πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο των συμμετοχών. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά την πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

3.Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το πραγματικό του όνομα.

4. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η Διοργανώτρια.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και σωστά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας εγγραφής και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εγγραφή τους. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση και αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό.

6. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας», και της εταιρείας Ginko, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.

7. O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας, www.womanidol.com , καθώς και στη σελίδα της στο Facebook με δικά τους τεχνικά μέσα και με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή των δώρων, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (εφεξής «βάση δεδομένων»).

9. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω e-mail) μέσα σε 3 ημέρες από την ημέρα ανάδειξης των νικητών. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατ ’εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

10. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ψευδή ή ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας ή τα χρηστά ήθη, κ.λπ. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση και οι οποίοι θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

11. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω της ιστοσελίδας της, www.womanidol.com , καθώς και στη σελίδα της στο Facebook ή/και οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Διοργανώτρια. Έτσι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων, φωτογραφίες και βίντεο με την εικόνα τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με τον Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χρήσης της εικόνας, ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και τη ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια αυτού οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.womanidol.com , και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, email κ.τ.λ) στη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, και να υποβάλει τη φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή να κάνει like στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, email κ.τ.λ.) στη φόρμα συμμετοχής και να υποβάλει τη φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό για να μπει σε κλήρωση και να κερδίσει δώρα.
Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

2. Κάθε Συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό και να συμμετάσχει στην κλήρωση που θα διενεργείται στα πλαίσια του Διαγωνισμού, με μία (1) μόνο συμμετοχή, δια της πρώτης φοράς που καταχώρησε τα στοιχεία του. Τέλος, κάθε συμμετέχων θα μπορεί να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως, μία (1) μόνο φορά.

14. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
 1. Η κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (βάση δεδομένων). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2 .4.
 2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα σετ Soothing Almond Milk & Honey Premium Collection και ένα σετ Festive Body Butter Trio από το Body Shop. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει τυχόν έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής που ενδεχομένως να δημιουργηθούν στο πρόσωπο τoυ Νικητή εξ αφορμής της εκμετάλλευσης του δώρου του κατά τα ανωτέρω.
 3. Τα ονόματα των Νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.womanidol.com , καθώς και στη σελίδα της στο Facebook μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
 4. Μετά την κλήρωση και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται – από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Διοργανώτριας επικοινωνία με τους Νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων.

  Μετά από τρείς (3) ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με τους Νικητές, μέσα στο χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι Νικητές χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επί των δώρων και δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

  Οι Νικητές θα μπορούν παραλάβουν το δώρο τους μέσα στον μήνα Μάρτιο επιδεικνύοντας σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους την αστυνομική του ταυτότητα και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.

  Οι Νικητές είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 5. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων στους Νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
 6. Η παράδοση οιουδήποτε δώρου σε Νικητή τελεί επίσης υπό την αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω νικητή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως Νικητή στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.womanidol.com ., καθώς και στη σελίδα της στο Facebook, δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η παράδοση των δώρων προβλέπεται εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης των νικητών. Μετά την ως άνω ημερομηνία η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή των δώρων.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του Διαγωνισμού.

15. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

 1. Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας και η συμμετοχή συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. 2. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
  (α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο.
  (β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  (γ) είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. (δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).
  (ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
  (στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
  (ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
  (η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
  θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την απόδοση των δώρων.
  ι) Δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια να στέλνει απευθείας e-mail αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού στο e-mail που έχουν δηλώσει οι χρήστες κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής τους
 2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
  Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  (β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις.
  (γ) όσοι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα
 3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, πέραν των ανωτέρω, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγουν, θα διατηρούν σε «βάση δεδομένων» και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από τη Διοργανώτρια, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στη Διοργανώτρια, [email protected]
  2. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.