ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός για την ανάπτυξη της αειφόρου μόδας!
Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός για την ανάπτυξη της αειφόρου μόδας!

Δείτε πώς θα μπορούσατε να λάβετε μέρος σε έναν πολύ σπουδαίο διαγωνισμό με οφέλη για τον περιβάλλον!