ατάκες στο πρώτο ραντεβού

Ατάκες που δεν λέγονται στο πρώτο ραντεβού!
Ατάκες που δεν λέγονται στο πρώτο ραντεβού!

Τι να μην πείτε και τι να μην κάνετε στο πρώτο ραντεβού… ειδικά, αν δεν θέλετε να το καταστρέψετε!