εκπαιδευτικό πρόγραμμα αισθητικής χειρουργικής

Το ISAPS Course 2016 στη Μύκονο
Το ISAPS Course 2016 στη Μύκονο

Η Ελλάδα φιλοξενεί το κορυφαίο πρόγραμμα ISAPS Course στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής.