Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων του Facebook

Πώς να μην βαλτώσουμε και να ανελιχθούμε στην δουλειά μας
Πώς να μην βαλτώσουμε και να ανελιχθούμε στην δουλειά μας

Τρία κλειδιά που δίνουν προοπτική ανάπτυξης και στην πιο χαμηλή θέση εργασίας.