κλάδος ταξιδιών πολυτελείας

Ταξίδια πολυτελείας σε... άνοδο!
Ταξίδια πολυτελείας σε… άνοδο!

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ταξιδιών πολυτελείας ξεπερνά αυτόν της υπόλοιπης ταξιδιωτικής βιομηχανίας!