κορτάκιας

Tρεις τύποι συναδέλφων... προς αποφυγήν!
Tρεις τύποι συναδέλφων… προς αποφυγήν!

Προβληματικοί χαρακτήρες στον εργασιακό χώρο και τι να κάνουμε αν τους συναντήσουμε.