κόστος ταξιδιού

Το μέγιστο λάθος των ταξιδιωτών...
Το μέγιστο λάθος των ταξιδιωτών…

Πώς ένα ταξίδι μπορεί να μετατραπεί από απόλαυση σε άγχος; Αφεθείτε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και μην τρέχετε!