μαστογραφία

Μαστογραφία, οι νέες οδηγίες!
Μαστογραφία, οι νέες οδηγίες!

Όχι πριν την ηλικία των 45 αν δεν υπάρχει λόγος, συνιστά πλέον η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου.