ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ