οπτική αντίληψη

Πώς αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα συναισθήματα των ανθρώπων;
Πώς αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα συναισθήματα των ανθρώπων;

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε τα αισθήματα των άλλων δεν είναι αυτός που νομίζουμε, σύμφωνα την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία.