πόσο συχνά πρέπει να επαινούμε το παιδί μας

Oδηγός... γονέων για καλύτερες σχολικές επιδόσεις
Οδηγός… γονέων για καλύτερες σχολικές επιδόσεις

Τα σχολεία ανοίγουν. Πώς θα ενισχύσουμε τη θετική διάθεση και τις δυνατότητες των παιδιών μας;