ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΕΞ

Τι κάνουμε αν δεν είμαστε ικανοποιημένες από τη σεξουαλική μας ζωή;
Τι κάνουμε αν δεν είμαστε ικανοποιημένες από τη σεξουαλική μας ζωή;

Μπορούμε να αντιστρέψουμε μια αρνητική σεξουαλική αύρα στη μόνιμη σχέση μας βελτιώνοντας ουσιαστικά την κατάσταση;