ΣΑΔΟΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σαδομαζοχιστικές σχέσεις ή παιχνίδια εξουσίας
Σαδομαζοχιστικές σχέσεις ή παιχνίδια εξουσίας

Ποιες είναι οι σαδομαζοχιστικές σχέσεις και πώς θα τις αναγνωρίσουμε; Ποιο είναι το κυρίαρχο συστατικό τους; Και εντέλει, πώς θα ξεφύγουμε;