Σάλι Σάντμπεργκ

Πώς να μην βαλτώσουμε και να ανελιχθούμε στην δουλειά μας
Πώς να μην βαλτώσουμε και να ανελιχθούμε στην δουλειά μας

Τρία κλειδιά που δίνουν προοπτική ανάπτυξης και στην πιο χαμηλή θέση εργασίας.