υπακοή

Εσείς μιλάτε κι εκείνα δεν ακούν;
Εσείς μιλάτε κι εκείνα δεν ακούν;

Πώς θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά μας; Δέκα συμβουλές για εξομάλυνση της κατάστασης!