Στη λίμνη Στυμφαλία…

Στη λίμνη Στυμφαλία...

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα έλαβε χώρα στο εξαιρετικό Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με τίτλο: «Επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περιοχές Natura 2000 και δυνατότητες ανάπτυξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE-Stymfalia διεξήχθη τη Δευτέρα 11 Απριλίου μία ενδιαφέρουσα ημερίδα.  Το LIFE-Stymfalia, που συντονίζει η Τράπεζα Πειραιώς σε στενή συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, έχει ως στόχο την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για τη συνέχιση της προστασίας της, μέσα από την ίδια τη διαχείρισή της

H ενέργεια έλαβε χώρα στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και σκοπός της ημερίδας είναι να αναδειχθεί ότι μία προστατευόμενη περιοχή δεν είναι αναγκαστικά «ανενεργή» και να δοθεί το στίγμα της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών που ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, όπως η λίμνη Στυμφαλία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των περιοχών αυτών με δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής (βιολογική γεωργία), τουρισμού (οικοτουρισμός, ορνιθοπαρατήρηση, μονοπάτια-πεζοπορίες) και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δείτε Επίσης
Εντυπωσιακό ο χώρος του μουσείου με το ενυδρείο

Μια τέτοια ανάπτυξη, όπως επιχειρείται για την περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας με το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, με κριτήριο τον σεβασμό στο περιβάλλον και με τη δυναμική συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, θα μπορέσει να αποτελέσει παράδειγμα μακροχρόνιας οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

© 2013-2023 womanidol.com. All Rights Reserved.