ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Το μαύρο χρώμα και ο φόβος του σκότους
Το μαύρο χρώμα και ο φόβος του σκότους

Γιατί φοβόμαστε το σκοτάδι; Φοβόμαστε αυτό που δεν μπορούμε να δούμε και άρα έναν πιθανό κίνδυνο. Πότε όμως ο φόβος γίνεται φοβία;