Οι γυναίκες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Οι γυναίκες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Δείτε τα αποτελέσματα της έκθεσης της Oliver Wyman* η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό και δείχνει τη θέση της γυναίκας στις υψηλόβαθμες θέσεις των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Ποιο είναι το συμπέρασμα; 

Η Oliver Wyman δημοσίευσε την έκθεσή της «Γυναίκες στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» και η βασική διαπίστωση της έκθεσης είναι ότι ο κλάδος πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι μόνο το 4% των CEOs και το 13% των μελών Εκτελεστικών Επιτροπών παγκοσμίως ήταν γυναίκες σε ηγετική θέση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το 2013.

Ο κλάδος έχει εργαστεί σκληρά για την ισορροπία των φύλων, με πολλά θετικά βήματα, ωστόσο  μόνο με την αλλαγή κουλτούρας, την αντιμετώπιση των υποσυνείδητων  προκαταλήψεων και την υιοθέτηση νέων πρακτικών εργασίας θα είναι σε θέση να πετύχει στη «μάχη» για την αναζήτηση ταλέντων.

Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και  στις εκτελεστικές επιτροπές σε περισσότερα από 150 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα βασικά συμπεράσματα:
  • Μόνο το 4% των Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs) και το 13% των μελών Εκτελεστικών Επιτροπών των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως είναι γυναίκες. Πάνω από το ένα τρίτο των Εκτελεστικών Επιτροπών των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  αποτελείται αποκλειστικά από  άνδρες.
  • Μόνο το 49% των ανδρών και το 41% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες δουλεύουν κάνουν  αρκετά για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχες γυναίκες.
  • Το 51% των γυναικών που εργάζονται στον τομέα πιστεύουν ότι η καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, μόνο το 30% των ανδρών συμφωνεί.

Η γυναικεία εκπροσώπηση στα Διοικητικά Συμβούλια έχει αυξηθεί κατά δύο τρίτα τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς 20% των μελών τους είναι σήμερα γυναίκες. Ωστόσο, η εκπροσώπηση των γυναικών στις Εκτελεστικές Επιτροπές παραμένει πολύ χαμηλότερη, στο 13%, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς αύξησης.

Αν και η εικόνα είναι καλύτερη στους τομείς που αφορούν τις υποδομές, την υποστήριξη και ορισμένες ελεγκτικές λειτουργίες, μόνο το 11% των θέσεων που έχουν εκτελεστικό ρόλο με αρμοδιότητες διαχείρισης προϋπολογισμού, όπως οι επικεφαλής επιχειρησιακών μονάδων, κατέχονται από γυναίκες. Σημειώνεται ότι, μόνο το 8% των Chief Financial Officers (CFO) και το 4% των Chief Risk Officers (CRO) είναι γυναίκες, θέσεις που θεωρούνται ως οι πλέον αμειβόμενες και που συνήθως οδηγούν στη θέση  του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Giovanni Viani, Partner στην Oliver Wyman και επικεφαλής για τη ΝΑ Ευρώπη, τόνισε σχετικά: «Η έλλειψη της διαφορετικότητας  – τόσο στο φύλο όσο και σε άλλα επίπεδα– στο χώρο μας είναι αρνητική για τις επιχειρήσεις, καθώς περιορίζει την ικανότητά τους να βλέπουν τα θέματα από πολλές οπτικές γωνίες.

Δείτε Επίσης
Έκθεση: Dress like a Greek

Η διαφορετικότητα βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων, την απόδοση, τη βιωσιμότητα, την παροχή υπηρεσιών και τα κέρδη μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για έναν τομέα ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπος με σκάνδαλα που αποδόθηκαν σε άκαμπτη ηγεσία και σε απουσία «ομαδικής σκέψης».  Δυστυχώς, όμως, ο ρυθμός της αλλαγής είναι πολύ αργός».

Η έκθεση περιγράφει έξι προσεγγίσεις που μπορούν να υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας:
1. Διορθώστε τον κλάδο, όχι τις γυναίκες: Αμφισβήτηση των συνειδητών και ασυνείδητων προκαταλήψεων και υποθέσεων
2. Έμφαση στην ισορροπία των φύλων πέρα από το διοικητικό συμβούλιο: Υποστήριξη της εμπειρίας διαχείρισης προϋπολογισμού από  νωρίς στη σταδιοδρομία των γυναικών
3. Υιοθέτηση φιλικών πρακτικών προς την οικογένεια – για όλους
4. Στήριξη των στελεχών που επιστρέφουν στον κλάδο
5. Υποστήριξη των γυναικών από τις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης
6. Παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου … αλλά με προσοχή

* Η Oliver Wyman είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με γραφεία σε πάνω από 50 πόλεις σε 25 χώρες. 

© 2013-2021 womanidol.com. All Rights Reserved.