γυναίκες σε υψηλές θέσεις

Οι γυναίκες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Οι γυναίκες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα για τη θέση της γυναίκας στις υψηλόβαθμες θέσεις;