Μελέτη: Η επιθυμία για σύντροφο συνδέεται με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή

Μελέτη: Η επιθυμία για σύντροφο συνδέεται με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή

Μια μελέτη σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 75 ετών που δεν έχουν ρομαντικό σύντροφο διαπίστωσε ότι όσοι είχαν μεγαλύτερη επιθυμία για σύντροφο έτειναν να έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Αυτή η συσχέτιση μεταξύ της μεγαλύτερης επιθυμίας για σύντροφο και της χαμηλότερης ποιότητας ζωής ήταν πολύ ισχυρότερη σε άτομα άνω των 49 ετών από ό,τι σε άτομα κάτω των 24. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Personal Relationships.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η μερίδα των ατόμων που είναι ελεύθεροι, δηλαδή που δεν βρίσκονται σε ερωτική σχέση, έχει αυξηθεί πολύ. Τα άτομα που είναι μόνα μπορεί να είναι μόνοι επειδή δεν παντρεύτηκαν ποτέ ή δεν είχαν ερωτικές σχέσεις, επειδή είναι χωρισμένοι ή διαζευγμένοι, επειδή έχουν χηρέψει. Μερικά από αυτά τα άτομα είναι single επειδή δεν επιθυμούν να έχουν σύντροφο, ενώ αλλά παραμένουν μόνοι, επειδή δεν μπορούν να βρουν έναν ερωτικό σύντροφο.

Από τη δεκαετία του 1970, η τυπική ηλικία γάμου έχει αυξηθεί

Ενώ πριν από έναν αιώνα οι άνθρωποι είχαν την τάση να παντρεύονται στα τέλη της εφηβείας τους ή γύρω στην ηλικία των 20, η τυπική ηλικία γάμου έχει μετατοπιστεί τώρα προς τις αρχές της δεκαετίας των 30 ετών.

Το 2022, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση ηλικία γάμου για τους άνδρες ήταν τα 30 έτη και τα 28 έτη για τις γυναίκες. Μαζί με αυτό, το διαζύγιο έγινε πιο κοινό, ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Αυτό έχει αυξήσει δραματικά το μερίδιο των ατόμων στον πληθυσμό που είναι άγαμοι.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άγαμα άτομα που αναφέρουν μια ισχυρότερη επιθυμία να έχουν έναν ερωτικό σύντροφο τείνουν επίσης να αναφέρουν ότι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους.

Η νέα μελέτη

Η συγγραφέας της μελέτης Laetitia Hill Roy και οι συνεργάτες της ήθελαν να διερευνήσουν εάν αυτή η συσχέτιση αλλάζει με την ηλικία. Σημείωσαν ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τα ηλικιωμένα άτομα να βρουν σύντροφο και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της επιθυμίας για σύντροφο και της ικανοποίησης από τη ζωή.

Για να διερευνήσουν αυτή την ιδέα, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια διαδικτυακή έρευνα. Η έρευνα περιελάμβανε 1.514 άνδρες, 1.532 γυναίκες και 11 άτομα που αναγνωρίστηκαν ως μη δυαδικά.

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι, δηλαδή δεν είχαν ερωτική σχέση. Η μελέτη διενεργήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021 μέσω ενός ιστότοπου που ονομάζεται Prolific.

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 36 ετών και οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 18 έως 75. Απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το πόσο ήθελαν έναν σύντροφο, πόσο ικανοποιημένοι ήταν με τη ζωή τους και το στιλ δέσμευσής τους στις σχέσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία δεν σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη ζωή γενικά. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι έτειναν να έχουν ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα επιθυμίας για σύντροφο.

Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή έτειναν να έχουν ελαφρώς χαμηλότερη επιθυμία για σύντροφο. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι αυτή η σχέση μεταξύ της επιθυμίας συντρόφου και της χαμηλότερης ικανοποίησης από τη ζωή ήταν κυρίως παρούσα σε άτομα άνω των 48 ετών και σε κάποιο βαθμό σε άτομα ηλικίας περίπου 36 ετών. Δεν παρατηρήθηκε σε νεότερους συμμετέχοντες κάτω των 26 ετών.

Με άλλα λόγια, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που ήθελαν πραγματικά έναν σύντροφο έτειναν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι που δεν ήθελαν τόσο πολύ έναν σύντροφο έτειναν να είναι πιο ικανοποιημένοι.

Αυτή η σχέση ίσχυε ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ανασφάλεια προσκόλλησης, που είναι η τάση να αισθάνεται κανείς φόβο, άγχος και δυσπιστία σε σχέσεις που βασίζονται σε πρώιμες εμπειρίες της ζωής.

Δείτε Επίσης
8 κοινές επιθυμίες και τι αποκαλύπτουν για εμάς

«Τα παρόντα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ της επιθυμίας για σύντροφο και της ικανοποίησης από τη ζωή μετριάζεται από την ηλικία, έτσι ώστε οι άγαμοι που έχουν μια σχετικά έντονη επιθυμία για έναν ερωτικό σύντροφο παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, ιδιαίτερα αν είναι μεγαλύτεροι (έναντι νεότερων).

Χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο δεδομένων για τα οποία υπήρχε διαθέσιμη διαβάθμιση ενδιαφέροντος για δέσμευση, διαπιστώσαμε ότι αυτή η επίδραση αντιπροσώπευε τις επιπτώσεις της ανασφάλειας για δεσμό», κατέληξαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η μελέτη συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ερωτικών σχέσεων και της ικανοποίησης από τη ζωή. Ωστόσο, έχει και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων αιτίου-αποτελέσματος. Επιπλέον, η έρευνα διεξήχθη στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021, την εποχή που η πανδημία COVID-19 και τα σχετικά μέτρα φυσικής απόστασης και περιορισμού εξακολουθούσαν να ισχύουν. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τα ίδια αν η μελέτη είχε πραγματοποιηθεί σε διαφορετική χρονική περίοδο.

Η μελέτη, «Η ηλικία μετριάζει τη σχέση μεταξύ της επιθυμίας για σχέση και της ικανοποίησης από τη ζωή μεταξύ των ανύπαντρων», συντάχθηκε από τους Laetitia Hill Roy, Yoobin Park και Geoff MacDonald.

Πηγή: www.psypost.org

© 2013-2023 womanidol.com. All Rights Reserved.