Επένδυση στη βιοποικιλότητα

Επένδυση στη βιοποικιλότητα

Η θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα αποτελεί μέρος του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, που αποτελεί τη βάση της οικονομίας μας.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της απώλειας τής βιοποικιλότητας, υπάρχουν συνεχείς και αυξανόμενες πιέσεις στη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα της περιοχής της Μεσογείου, όπως η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ανεξέλεγκτη επέκταση της αστικοποίησης και της κατασκευής των υποδομών, η εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, το παράνομο εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, υπάρχει περιορισμένη ενημέρωση σχετικά με τη βιοποικιλότητα.

Οι αξίες της βιοποικιλότητας δεν αντικατοπτρίζονται ακόμη στο κατάλληλο επίπεδο, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτές οι πολύπλοκες απειλές απαιτούν:

  • την ανταπόκριση φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
  • την εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών δράσεων
  • τη συμμετοχή και τη δέσμευση όλων των χωρών και όλων των φορέων και των χρηστών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων».

Το κόστος της απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος που απαιτείται για τη διατήρηση της.

Είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε μια προικισμένη χώρα όσον αφορά τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας μια σειρά από εμβληματικά μεσογειακά είδη. Αυτή τη στιγμή έχουμε δέκα Εθνικά Πάρκα και Καταφύγια με παράκτια και θαλάσσια τμήματα και δύο Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα που καλύπτουν 225.000 εκτάρια θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας καλύπτει 690.000 εκτάρια θάλασσας και ο συνολικός αριθμός των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου ΝATURA ανέρχεται σε 225.

Δείτε Επίσης
Βιοποικιλότητα και υγεία: Πώς συνδέονται και γιατί πρέπει να μας απασχολεί

Μάλιστα, ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης έχει δηλώσει: «Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση αυτού του σημαντικού τμήματος της κοινής μας ευημερίας. Ελπίζω ότι, παρά την κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, θα είμαστε η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που θα επενδύσουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για πολλές χώρες της Μεσογείου, που έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που τείνουν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής».

© 2013-2024 womanidol.com. All Rights Reserved.