αυταρχικός πατέρας

Ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη των παιδιών

Οι έρευνες αποδεικνύουν πως ο πατέρας διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών.