αυτοματοποιημένη κατοικία

Oι τάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής, εργασίας και κατανάλωσης
Oι τάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής, εργασίας και κατανάλωσης

Πώς η χρήση και οι εφαρμογές της τεχνολογίας επηρεάζουν ή αλλάζουν την καθημερινότητά μας;