αυτονομία

Οι νότες της αρμονίας!
Οι νότες της αρμονίας!

Ποια η διαφορά ανάμεσα στην ισορροπία και την αρμονία; Τι σημαίνει να συνδέομαι αρμονικά με τον άλλο;