αγορές στο Διαδίκτυο

Home » Αποτελέσματα για
Έρευνα: Πόσοι Έλληνες και πώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο;
Έρευνα: Πόσοι Έλληνες και πώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο;

Όλο και περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούν το internet για να αντλήσουν πληροφορίες, για ψυχαγωγία, για αγορές.