ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

Ποιος είναι ο σημαντικότερος «πυροκροτητής» στα αυτοάνοσα, για τον οποίο κανείς δεν μιλάει
Ποιος είναι ο σημαντικότερος «πυροκροτητής» στα αυτοάνοσα, για τον οποίο κανείς δεν μιλάει

Εάν παλεύετε με μια αυτοάνοση πάθηση, γνωρίζετε ότι πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου δεν είναι στον έλεγχό σας, αλλά μπορείτε να προσδιορίσετε τους «πυροκροτητές».