ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Πρόληψη με αυτοεξέταση
Πρόληψη με αυτοεξέταση

Με την έγκαιρη ανίχνευση κάθε δυσμορφίας στην περιοχή, μπορεί να αποφευχθεί και το πιο σοβαρό πρόβλημα!