χαρακτηριστικά επιθετικότητας

Γιατί δεν πρέπει να απολογούμαστε για την «επιθετικότητά» μας
Γιατί δεν πρέπει να απολογούμαστε για την «επιθετικότητά» μας

Το πρότυπο της υπομονετικής γυναίκας που συμβιβάζεται με το λιγότερο σε μια σχέση καταρρέει.