ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

10
Το χρώμα της χρονιάς «χρωματίζει» με θέρμη τα έπιπλα και τα διακοσμητικά αντικείμενα του σπιτιού μας
Marsala: Εμπνεύσεις από το χρώμα της χρονιάς 2015

Ένα σκούρο κόκκινο-καφέ χρώμα που θα κατακλύσει τα αντικείμενα, τη μόδα, την ομορφιά!