δάχτυλα και προσωπικότητα

Τα δάχτυλά μας προδίδουν την προσωπικότητά μας!
Τα δάχτυλά μας προδίδουν την προσωπικότητά μας!

Τα χαρακτηριστικά, το σχήμα και οι αποστάσεις των δαχτύλων μας μαρτυρούν στοιχεία του χαρακτήρα μας!