επωνυμίες

Η άνοδος, η πτώση και η επάνοδος διάσημων οίκων μόδας
Η άνοδος, η πτώση και η επάνοδος διάσημων οίκων μόδας

Από το όλα στο τίποτα και πάλι από την αρχή! Η ιστορία κάποιων διάσημων Οίκων στον εφήμερο κόσμο της μόδας.