ΦΕΤΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Γιατί το αγγούρι είναι το πολύτιμο για τα μάτια μας;
Γιατί το αγγούρι είναι το πολύτιμο για τα μάτια μας;

Το αγγούρι είναι το στοιχείο που μπορεί να βάλει τέλος στα πρησμένα και κουρασμένα μάτια.