ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ

Όσο πιο φτωχός, τόσο πιο στρεσαρισμένος
Όσο πιο φτωχός, τόσο πιο στρεσαρισμένος

Η φτώχεια προκαλεί χρόνιο στρες με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων