γραπτό

Home » Αποτελέσματα για
Το τέλος του χειρογράφου;
Το τέλος του χειρογράφου;

Θα γίνει μουσειακό είδος; Ποιες είναι οι επιδράσεις της τεχνολογίας; Χάνουμε την επαφή με τη γλώσσα;