γυναίκες και τεχνολογία

Σκιαγραφώντας τη συμπεριφορά της σύγχρονης Ελληνίδας
Σκιαγραφώντας τη συμπεριφορά της σύγχρονης Ελληνίδας

Διαβάστε τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα μίας μεγάλης έρευνας για την Ελληνίδα σήμερα