ηλικία και ψυχική υγεία

Αισθάνεστε νεότεροι; Τόσο το καλύτερο!
Αισθάνεστε νεότεροι; Τόσο το καλύτερο!

Οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι, αν νιώθουμε νεότεροι, τότε τα οφέλη είναι πολλαπλά.