ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πώς το «τέλειο» σώμα έχει αλλάξει τα τελευταία 120 χρόνια;
Πώς το «τέλειο» σώμα έχει αλλάξει τα τελευταία 120 χρόνια;

Ποιος είναι ο ιδανικός τύπος του γυναικείου σώματος ανά δεκαετίες; Εκτός από διαφορές, υπάρχουν ομοιότητες;