ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

Home » Αποτελέσματα για
3
Ο δρόμος του παγωτού
Ο δρόμος του παγωτού

Επιδόρπιο της αριστοκρατίας έως και τα τέλη του 18ου αι., το παγωτό χρειάστηκε μεγάλη πορεία για να γίνει προσιτό.