ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ακούει, καταλαβαίνει, εξελίσσεται σύμφωνα με την εποχή
Η ΔΕΗ ακούει, καταλαβαίνει, εξελίσσεται σύμφωνα με την εποχή

Ενημερωθείτε για τις καινοτομίες που υιοθετεί η ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση των πελατών της, που πλέον μπορούν να εξυπηρετούνται και εξ’ αποστάσεως.