ΚΑΚΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σημάδια ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο
Σημάδια ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν ταιριάζουμε, για να μην επενδύσουμε περισσότερο πολύτιμο χρόνο μαζί του;