Καλός μάνατζερ

Εξαπάτηση; Υποτίμηση; Αδιαφορία; Όλα όσα δεν πρέπει να κάνετε σε δέκα συμβουλές!
Πώς να χάσετε τους άξιους συνεργάτες σας!

Εξαπάτηση; Υποτίμηση; Αδιαφορία; Όλα όσα δεν πρέπει να κάνετε σε δέκα συμβουλές!