κατωτερότητα γυναίκας

Γυναικείο σώμα: Οι απίστευτες θεωρίες μίας ανδροκρατούμενης κοινωνίας!
Γυναικείο σώμα: Οι απίστευτες θεωρίες μίας ανδροκρατούμενης κοινωνίας!

Πώς αντιμετώπιζαν και με ποιο τρόπο προπαγάνδιζαν την κατωτερότητα της γυναίκας, υποβιβάζοντας το γυναικείο σώμα και τις λειτουργίες του.