κίνηση και εξυπνάδα

Aς κινηθούμε!
Aς κινηθούμε!

Η ενθάρρυνση για κίνηση υπόσχεται καλύτερη ανάπτυξη για τα μικρά παιδιά, το αντίθετο εμποδίζει τη φυσική εξέλιξή τους.