κίνηση στα παιδιά

Τα παιδιά χρειάζονται κίνηση και όχι ανάπαυση!
Τα παιδιά χρειάζονται κίνηση και όχι ανάπαυση!

Η έλλειψη κίνησης είναι μια σύγχρονη μορφή ασθένειας που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την κατανοούν…

Aς κινηθούμε!
Aς κινηθούμε!

Η ενθάρρυνση για κίνηση υπόσχεται καλύτερη ανάπτυξη για τα μικρά παιδιά, το αντίθετο εμποδίζει τη φυσική εξέλιξή τους.