κινητά και χρήση

Έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας
Έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας

Ποιες είναι οι συνήθειες Ευρωπαίων και Ελλήνων; Ποια είναι η εξέλιξη; Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά!