Κλοπή σε ξενοδοχείο

10 τρελά πράγματα που έχουν κλαπεί από ξενοδοχεία
10 τρελά πράγματα που έχουν κλαπεί από ξενοδοχεία

Είναι γνωστό το ότι οι άνθρωποι παίρνουν πράγματα από τα ξενοδοχεία. Ποιες είναι όμως οι πιο απίθανες κλοπές;