κύβος ζάχαρης

Πώς η βικτωριανή εμμονή για την τάξη δημιούργησε τον κύβο ζάχαρης!
Πώς η βικτωριανή εμμονή για την τάξη δημιούργησε τον κύβο ζάχαρης!

Γιατί η ζάχαρη πήρε αυτό το σχήμα; Διαβάστε τη διαδικασία και τη φιλοσοφία πίσω από κάτι το συνηθισμένο σήμερα!