ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΤΑΦΥΛΙ

Μαρμελάδα σταφύλι: Όλο γλύκα!
Μαρμελάδα σταφύλι: Όλο γλύκα!

Η μαρμελάδα από σταφύλι φέρνει τη γλύκα του καλοκαιρού και το φθινόπωρο!