μεταβολομική ιατρική

3
Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς: Αλλάζοντας την προσέγγιση της ιατρικής!
Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς: Αλλάζοντας την προσέγγιση της ιατρικής!

Τι είναι η Μεταβολομική Ιατρική; Ο Έλληνας γιατρός που βρίσκεται στην πρωτοπορία της επιστήμης!